Szanujemy Twoją prywatność.

Chcemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które nas obowiązują , tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu naszej strony www i zawartych w niej serwisów.

To co poniżej napisaliśmy starając się użyć prostego języka naszym zdaniem powinno dać Ci odpowiedź na podstawowe pytania. Jeśli o czymś zapomnieliśmy lub czegoś Twoim zdaniem zabrakło prosimy abyś skontaktował się z nami kontakt@prawnikwmediach.pl 

ZASADY PRZETWARZANIA TWOCH DANYCH ZGODNIE Z RODO

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Jest ono opublikowane w, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem L 119/2016.


Zgodnie z “RODO” dane osobowe to informacje pozwalające zidentyfikować konkretną osobę fizyczną – czyli Ciebie. To nie tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W Internecie jest szansa zidentyfikować Ciebie poprzez np. Twój adres e-mail, adres IP lub szereg śladów (np. cookies), które można jednoznacznie powiązać z Tobą.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez naszą stronę www.prawnikwmediach.pl

Po pierwsze informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Przedstawiamy się. Kto Twoje dane przetwarza? Administrator danych osobowych.

Firma Walewski PR  z siedzibą przy ulicy Morwowej 26A, 03-019 w Warszawie, zarejestrowana w CEDIG pod numerem 7282472221 jako właściciel strony internetowej na której się znalazłeś jest Administratorem Twoich Danych Osobowych czyli jest podmiotem gospodarczym, który pozyskuje i przetwarza Twoje dane oraz odpowiada za ich prawidłowe, zgodne z prawem wykorzystanie.

Jakie dane dotyczące Ciebie przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe, podane wyłącznie przez Ciebie:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • Rodzaj wykonywanego zawodu prawniczego;
 • Nazwę Twojej kancelarii;
 • Miejscowość, w jakiej znajduje się Twoja kancelaria;
 • Twój adres e-mail i Twój numer telefonu;
 • Twoją specjalizację prawną;
 • Numer IP Twojego urządzenia oraz numer karty sieciowej MAC (on sam przychodzi bez Twojej wiedzy ani bez Twojej zgody a wynika to z technologii Internetu jaki wykorzystujesz łącząc się z naszą stroną).

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

Rozporządzenie przytoczone wyżej w Artykule 6 definiuje w jakich przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane. W innych przypadkach, dla innych celów nie możemy przetwarzać tych danych albo musimy uzyskać na to Twoja zgodę. Będziemy zatem przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • Jeśli zawieramy z Tobą umowę lub zbieramy informacje do przygotowania dla Ciebie oferty lub umowy (na to pozwala nam zapis w Art. 6 ust. 1 lit b. rozporządzenia wyżej cytowanego);
 • Jeśli poprosisz nas o przesyłanie interesujących Ciebie informacji w postaci newslettera czy informacji sms lub połączenia telefonicznego (to realizujemy jako działania marketingu bezpośredniego dotyczące wyłącznie naszej działalności, na który nam pozwala Art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO);
 • Do realizacji zadań do których się zobowiązaliśmy podpisując z Toba umowę (zgodnie z Art. 6 ust.1 lit b.);
 • W celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności naszego serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa to Art. 6 ust. 1 lit. f.);
 • W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (na podstawie Art. 6 ust 1 lit. f ).

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe bardzo starannie chronimy ale w trakcie naszej działalności możemy je udostępniać następującym podmiotom:

 • Operatorom Płatności – w celu realizacji płatności współpracujemy z następującymi operatorami płatności: PayNow mBank, mBank S.A.ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa skr. pocztowa 728. 
 • Firmie hostingowej: Home.pl. home.pl S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. Przechowujemy tam stronę www i nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym – w przypadku zakupu naszych usług Twoje dane otrzyma Kancelaria Rachunkowości GOLDEN TAX, ul. Bolkowska 2D lok. 41, 01-466 Warszawa. 
 • Jeżeli wybrałeś opcję “Zapłać”, to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do banku mBank S.A.ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa skr. pocztowa 728.
 • Google – do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.
  Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • LinkedIn, Facebook – tych portali społecznościowych używamy jako serwisów wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na Li i FB. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way – Menlo Park, California, United States lub właścicielowi serwisu LinkedIn LinkedIn Corporation, Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA, to prosimy nie loguj się przy użyciu odpowiednio LinkedIn i Facebooka.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE, do których wysyłamy dane to: Google, LinkedIn i Facebook. Dane jak wyżej.

Okres przechowywania danych.

Okres tzw. retencji (to nie ma nic wspólnego z wodą)  czyli okres przechowywania przez nas Twoich danych jest uwarunkowany różnymi przepisami prawa. Inny okres obowiązuje dla danych, które wykorzystujemy do wystawienia Tobie faktury, a inny gdy musimy je przechowywać w celu zadbania o nasz interes prawny jako realizatora umowy.

A jakie Ty masz prawa?

Wiesz o tym doskonale, ale przypominamy: udzielając nam swoich danych, musisz mieć pewność, że będą one bezpieczne. I o to zadbaliśmy i o tym Cię już wyżej informowaliśmy ale i Ty masz wobec tego pewne prawa. Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Prawo do usunięcia swoich danych (pod pewnymi warunkami oraz w niektórych sytuacjach);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś nam na podstawie umowy lub zgody;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kontakt@prawnikwmediach.pl

Mamy obowiązek poinformować Cię, że: podanie przez Ciebie danych jest:

 • Warunkiem zawarcia umowy;
 • Dobrowolne.

Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy, będziemy zmuszeni odmówić jej zawarcia z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego lub nie będziemy mogli podjąć z Tobą żadnej próby kontaktu.